معرفی و آموزش ابزارآلات بادی و جک سوسماری


بکس-بادی

معرفی و آموزش بکس بادیجک-سوسماری1

معرفی و آموزش جک سوسماریجک-روغنی

معرفی و آموزش جک روغنیمینی-سنگ-بادی

معرفی و آموزش مینی سنگ بادیابزارالات-بادی-تعمیرگاهی

معرفی و آموزش ابزارهای بادی تعمیرگاهیخرک

معرفی و آموزش خرک نگهدارنده خودروجک-پالت

معرفی و آموزش جک پالت
.
معرفی و آموزش جک سوسماری 4 تن TEKMAKبستن
09122985081