معرفی و آموزش تجهیزات نظافتی و کارواش


کارواش-دروازه-ای

معرفی و آموزش دستگاه کارواش دروازه ایکارواش-اتوماتیک-تونلی

معرفی و آموزش دستگاه کارواش تونلیکارواش-سیار-صنعتی

معرفی و آموزش کارواش سیار صنعتیجاروبرقی-سه-موتوره-آب-و-خاک-PARS

معرفی و آموزش جاروبرقی صنعتی کارواش 
1کف-پاش

معرفی و آموزش دستگاه کف پاشبخار-شور-صنعتی

معرفی و آموزش دستگاه بخارشور صنعتیمواد-شستشو-نانو

معرفی و آموزش مواد شستشوی نانوبستن
09122985081